Bruges der virkelig så mange plantebeskyttelsesmidler inden for blomsterløg-dyrkningssektoren?

Brugen af plantebeskyttelsesmidler for blomsterløgdyrkning er faldet dramatisk i de sidste ti år. Både forskningsbestræbelser og kommercielle praksis har vist, at det er muligt at producere blomsterløg uden at gøre så stor brug af disse midler, som man tidligere mente var nødvendigt. Det er ikke alene en fordel for miljøet, men reducerer også avlernes omkostninger. Ved at tilføre en perfekt afbalanceret gødning vil blomsterløgene få tilstrækkeligt med næringsstoffer samtidigt med, at meget mindre mængder farlige stoffer ledes ud i overfladevandet. Forebyggende sprøjtning for problemer, som f.eks. svampe, plejede at være normen, men det er praksis i dag kun at sprøjte, når det er nødvendigt. Mange firmaer, der dyrker blomsterløg, er begyndt at bruge økologiske metoder til at forhindre sygdomme og skadedyr.