Er det muligt at gemme dem vinteren over?

Opbevarings-, temperatur- og fugtighedsbetingelser varierer for hver enkel art af blomsterløg. For nogle blomsterløg kendes de præcise opbevaringsbetingelser, mens de for andre ikke er kendt. Hvis klimaet er mildt nok for de pågældende blomsterløg, tilrådes det, at blomsterløgene bliver i jorden, der tildækkes godt inden vinteren starter. I mange tilfælde vil planten blomstre bedre det følgende år, det gælder f.eks. Agapanthus, Amaryllis belladonna, Crinum, Canna og lilje. Når de dyrkes i krukker, er det normalt bedst at lade blomsterløgene blive i krukken og placere denne under de rigtige dyrknings-/opbevaringsforhold i hjemmet eller lagerrummet.