Er det muligt at plante sommerblomsterløg i beholdere?

Fyld krukken en fjerdedel til en tredjedel op med jord, placer planterne i den rigtige dybde (læs blomsterløgenes plantningsvejledning). Fyld mere jord i op til ca. 2,5 cm under kanten. Dette ekstra rum øverst i krukken giver plads til et jorddækningslag, hvis det påkræves og til at vande. Planter kan ikke overleve i vandmættet jord, de skal have god “dræning” for at holde deres rødder sunde. Alle beholdere skal have drænhuller i bunden.