Kan jeg plante blomsterløg mellem træer og buske?

Blomsterløg, der plantes på sådanne steder, skal være stærke nok til at “klare sig selv”. De skal med andre ord kunne udvikle sig, selv med så stærke konkurrenter. Derudover er de blomster, der blomster tidligst, ofte dem, der vælges for sådanne steder, da de er nemme at se blandt de andre vækster, der stadig er nøgne. Det perfekte her vil være en blanding af mindst seks varieteter af blomsterløg, der naturaliserer sig og som har på hinanden følgende blomstringsperioder. En sådan kombination, der plantes i klynger af forskellige størrelser på de lyseste steder i et skovbevokset område, eller langs kanten af en skov, vil sikre mange års blomstring, der vil blive mere overstrømmende år for år.