Hvad er et blomsterløg?

Et blomsterløg er basalt set et underjordisk lager og blomsterfabrik. Inden i løget ligger stort set alt, hvad planten har brug for til at skyde og blomstre på det rigtige tidspunkt. Hvis du deler et løg i to, vil du tydeligt kunne se dette. Præcis midt i løget ligger bladene, som omslutter en lille knop. Denne knop ligner for mange arters vedkommende allerede en blomst, mens den befinder sig i løget! Rundt om knoppen er der en hvid substans, der kaldes løgskæl. I ægte løg er det løgskællene, der indeholder al den næring, som løget har brug for til at blomstre og trives.

Ikke alle løg er løg

Teknisk set kommer mange populære “løgblomster” slet ikke fra ægte løg. Krokusser og gladiolusser er for eksempel egentlig stængelknolde, mens favoritter som georginer og begonier egentlig er rodknolde. Det vigtigste karaktertræk, der adskiller disse, er metoden til opbevaring af næring. I stængelknolde opbevares det meste af næringen i en forstørret løgkage i stedet for i løgskællene, som i stængelknolde er meget mindre.