Ornithogalum

Familie: Liliaceae

Da ‘ornis’ betyder fugl og ‘gala’ betyder ‘mælk’, er navnet på denne slægt ‘fuglemælk’. Blomstens hvide farve og selve blomsternes elegance er sikkert årsagen til navnet, da det er svært at finde en anden sandsynlig forbindelse mellem ‘fugl’ og ‘mælk’. Slægten Ornithogalum inkluderer mange arter – omkring 150 – der findes på deres naturlige voksesteder, som hovedsageligt er på de afrikanske, asiatiske og europæiske kontinenter. Af de beskedne få, der dyrkes, er de, der anføres her, vinterhårdføre. Disse ornithogalums er problemfri, vokser i enhver jord og naturaliserer sig nemt.